Programma dinsdag 28 november 2023 

09:30– 10:00

Ontvangst met koffie en thee

10:00 – 10:05

Opening (Stephan Koehorst, voorzitter NVC)

10:05– 11:20

Sessie 1: Spectrale flowcytometrie (Kees Meijer, voorzitter)

10:05 – 10:30

Praktische/technische aspecten – Erik Mul (Amsterdam)

10:30 – 10:55

Spectrale flow – diagnostiek – Jennita Slomp (Enschede)

10:55 – 11:20

Spectrale flow – experimentele hematologie – Jan Jacob Schuringa (Groningen)

11:30 – 12:15

Duo-presentatie (Kees Meijer, voorzitter)
Maternale monoklonale therapie en effect op de neonaat –
Jantien Bolt- Wieringa / Joyce van Beers (Den Haag / Maastricht)

12:15 – 13:45

Lunch (sponsorbezoek)

13:00– 13:30

NVC ledenvergadering

13:45 – 15:00

Sessie 2: Monitoring (Joyce van Beers, voorzitter)

13:45– 14:10

CART klinische aspecten – Janneke de Boer (Groningen)

14:10 – 14:35

CART Lab aspecten – Willemijn Hobo (Nijmegen)

14:35 – 15:00

Plasmacellen / MM – Vincent van der Velden (Rotterdam)

15:00 - 15:30

Koffie thee (sponsorbezoek)

15:30 – 16:45

Sessie 3: Bijzondere bepalingen (Jacques de Kok, voorzitter)

15:30 – 15:55

Bijzondere vochten (ascites, pleuravocht, pericardvocht, ...) – Alice Gerrits (Zwolle)

15:55– 16:20

Detectie van trombocyten (auto)antistoffen – Liesbeth Bakker (Delft)

16:20 – 16:45

Kruisproef met flow – Adriaan van Beek (Leiden)

16:45

Afsluiting en borrel