Het belang van correcte uitvoering van immuunfenotyperingsonderzoek in de diagnostiek: tips en tops 

Flowcytometrisch onderzoek speelt een grote rol bij de diagnostiek van hematologische maligniteiten. In oktober 2023 zal de Nederlandse Vereniging voor Cytometrie (NVC) voor de 2e keer een nascholing organiseren, in opvolging van de “Almelo conferentie”. Deze is bedoeld voor analisten en andere geïnteresseerden die werkzaam zijn in de flowcytometrische laboratoriumdiagnostiek. Tijdens de nascholing zullen tips & tops van verschillende onderwerpen behandeld worden. Hierbij komen pre-analyse, analyse en post-analyse aan bod. Daarnaast zullen een aantal interessante cases behandeld worden in quizvorm, en kunnen deelnemers eigen cases presenteren. De nascholing zal plaats vinden op 3 verschillende data en locaties.

Programma (12:00 – 17:00) 

  • 12:00 – 13:00  Ontvangst met lunch 
  • 13:00 – 13:05  Opening 
  • 13:05 – 13:50  Het belang van de pre-analyse bij flowcytometrisch onderzoek (Jacqueline Leuvenink JBZ Den Bosch / Christa Homburg Sanquin Amsterdam / Heidi van Egmond Isala Zwolle)
  • 13:50 – 14:35  Het belang van flowcytometrie bij de diagnostiek van interstitiële longziekten (Michiel Heron Diaconessenhuis Utrecht) 
  • 14:35 – 15:00  Koffie-/theepauze 
  • 15:00 – 15:45  De kracht van flowcytometrie bij de diagnostiek en het vervolgen van     multiple myeloom (Vincent van der Velden / Jeroen te Marvelde  ErasmusMC, Rotterdam)
  • 15:45 – 16:40  Casuïstiek in quizvorm (Lex Scholten CWZ / Frank Preijers RadboudMC, Nijmegen) 
  • 16:40 – 17:00  Eigen casuïstiek: interessante casussen door de deelnemers 
  • 17:00  Samenvatting en afsluiting 

Ieder onderwerp zal door een expert in het veld besproken worden. Tijdens de lunch en in de pauze is er ruimschoots mogelijkheid om met collegae ervaringen uit te wisselen. Tevens is er ruimte om met de sponsoren te spreken. 

Indien u een interessante of leuke casus heeft dan is er gelegenheid om deze kort te presenteren in de sessie “Eigen casuïstiek”. Graag aanmelden voor 22 september bij de voorzitter van de organisatie commissie (fbergkamp@atalmedial.nl) en aangeven op welke locatie u deze dan wilt (laten) presenteren. 

Doelgroep: analisten en andere geïnteresseerden in klinische flowcytometrie. 

Kosten deelname: € 75 niet-leden NVC en € 60,- leden NVC. Betaling is bij inschrijving.

Accreditatie is aangevraagd bij: NVML, NVKC en CMI. 

Aanmelden: U kunt zich voor deze cursus inschrijven op de tabblad “news/aanmeld formulier analisten cursus 2023”  van de website van de NVC (www.cytometrie.nl).
Aanmelding is definitief na directe betaling Annulering is kosteloos t/m vrijdag 29 september 2023. Aan ‘no shows’ wordt geen restitutie verleend.  

Congressecretariaat / informatie:  laboratorium@isala.nl  
Ilse van der Zon, tel. 088-6242476  www.cytometrie.nl 

Vriendelijke groet namens de organisatie commissie, 

Ferry Bergkamp (voorzitter) 

Leden organisatie commissie: 
Frank Preijers, Lex Scholten, Ilse van der Zon en Naomi Weterings