Joomla Free Template by FatCow Hosting
  • Banner_symposium_2018a.png
  • Banner_symposium_2018b.png
  • Banner_symposium_2018c.png
  • Banner_symposium_2018a.png
  • Banner_symposium_2018b.png
  • Banner_symposium_2018c.png

Nieuwsbrief NVC jaargang 4, no. 1

 
NVC Nieuwsbrief logo
 
Nieuwsbrief NVC,  jaargang 4, nr. 1

Nederlandse vereniging voor Cytometrie (NVC) is de vereniging voor professionals die zich met ‘cytometrie’ bezighouden.
De NVC heeft tot doel om deze professionals samen te brengen en hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het vakgebied. 

In deze editie...

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. mededelingen uit werkgroepen, een aankondiging van het 2018 congres in Zwolle en informatie over de affiliatie met ESCCA.

logo NVC

 


 
 
De nieuwsbrief van NVC
Molecaten-Park-De-Agnietenberg-42-Zwolle.jpg

Voor jullie ligt de eerste NVC nieuwsbrief van 2018. Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief ca. 3x per jaar verschijnt. In de nieuwsbrief staan algemene mededelingen ‘van de bestuurstafel’, handige weetjes voor de leden, informatie over het jaarlijkse congres (Ook dit jaar weer in Theater Odeon in Zwolle, de werkgroepen en andere activiteiten. De nieuwsbrief wordt per mail verstuurd naar alle e-mailadressen uit het ledenbestand van de vereniging. Via de nieuwsbrief kunnen andere geïnteresseerden zich aanmelden. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kan ook altijd.

Van de voorzitter...
Vincent vd Velden

Beste leden,

We hebben het jaar 2017 afgesloten met een erg geslaagd congres in Zwolle, met een goede opkomst, goede sprekers, en goede sociale contacten tussen leden en sponsoren. Dank aan de organisatie, alle sponsoren en alle deelnemers! Ook dit jaar hopen we jullie weer op het congres te mogen ontmoeten (zie elders in deze nieuwsbrief).

Naast het congres is het NVC bestuur bezig met een aantal andere zaken, zoals een cursus flowcytometrie voor lab-specialisten, een e-learningmodule, afstemming met de ESCCA, en een duidelijkere rol in het opstellen van aanbevelingen, richtlijnen en protocollen. Als NVC willen we graag zichtbaar zijn en onze expertise met betrekking tot flowcytometrie graag inzetten waar dat nodig of relevant is.
Omdat Arjan van de Loosdrecht zijn bestuurstaken helaas heeft neergelegd (in verband met te veel andere taken), is er momenteel een vacature voor een nieuw bestuurslid. We zoeken bij voorkeur een jonge en enthousiaste flowcytometrist met een klinische achtergrond. Heb je interesse, meld je dan aan bij ons secretariaat (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)!
Vincent van der Velden   


NVC cursussen

NVC afbeelding

U bent wellicht bekend met de NVC cursus voor analisten, voorheen ook wel bekend als de "Almelo conferentie". Dit is een cursus flowcytometrie voor analisten welke de afgelopen jaren door de NVC is georganiseerd om analisten met enige basale flowcytometrische kennis bij te scholen. De reacties van de cursisten als ook de docenten waren zeer positief over de opzet en inhoud van deze cursus. De NVC is voornemens om deze vorm van bijscholing te continueren; mogelijkerwijs in dezelfde opzet, want ook hier zou het credo "never change a winning team" kunnen gelden. Over eventuele vorderingen zullen wij u in een volgende nieuwsbrief informeren.

De positieve reacties over de NVC analistencursus hebben in het beroepsveld geleid tot een verzoek om ook een (bij) scholingsprogramma te maken voor laboratoriumspecialisten Klinische Chemie en Medische Immunologie als ook voor laboratoriumhoofden. Het bestuur van de NVC heeft hierop geanticipeerd en heeft een werkgroep ingesteld om een cursus "Flowcytometrie voor laboratoriumspecialisten" op te zetten. De leden van deze werkgroep zijn in willekeurige volgorde: Chirsta Homburg, Ellen van Lochem, Frank Preijers, Bob van Meek, Philip Kuijper en Ferry Bergkamp. De opzet is zo goed als gereed. Een interactieve inzet van de deelnemers zal hierbij op de voorgrond staan. De werkgroep verwacht in dit najaar de cursus voor de eerste keer te kunnen aanbieden. In een volgende nieuwsbrief zal meer informatie volgen over de opzet als ook een datum.
Ferry Bergkamp


MRD in MM patienten

Door de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen wordt de detectie van MRD in patiënten met een MM steeds relevanter. Binnen verschillende HOVON protocollen (H95, H129, H131) wordt de klinische betekenis van MRD momenteel geëvalueerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van internationaal gestandaardiseerde EuroFlow protocollen (instrument-settings, kleuringsprotocollen, en antistofpanels) en gecentraliseerde laboratoria, waarmee gevoeligheden ≤0,001% kunnen worden behaald. Recent zijn deze EuroFlow MM MRD protocollen gepubliceerd (Flores et al, Leukemia 2017), en deze methode is als referentiemethode benoemd in de recente IMWG responsecriteria (Kumar et al, Lancet Oncol 2016). Voor patiënten die buiten de eerdere genoemde protocollen worden behandeld, en waarbij lokaal de response gemeten wordt, dient dus gebruik te worden gemaakt van de EuroFlow protocollen (of een gevalideerd equivalente methode).


Affiliatie met ESCCA
ESCCA

De NVC is geaffilieerd met ESCCA. Het ESCCA bestuur is verheugd dat NVC dit besluit heeft genomen. Individuele NVC leden kunnen vanaf nu voor €30 lid worden van ESCCA (moet dan wel via NVC aangemeld en betaald worden). Het lidmaatschap van ESCCA geeft korting op congres en cursussen. Daarnaast wordt onderzocht of ESCCA certificering voor leden op lokaal niveau uitgevoerd moet kunnen worden  (dit is reeds gebeurd op twee plaatsen in Italië); in Nederland zou dat bijvoorbeeld tijdens de najaarsvergadering kunnen worden georganiseerd.

Voordelen lid zijn van ESCCA zijn verder:

  • ESCCA kan ondersteuning leveren aan internationale cursussen die door ons in Nederland worden georganiseerd.
  • ESCCA certificering examen (€100 (voor 100 vragen), gevorderde en basis cursus, ben je volgens ESCCA een erkend cytometrist). Kan nu alleen tijdens een ESCCA congres/cursus.
  • ESCCA database met veel casuïstiek. Deze database is per 1 november van het vorig jaar beschikbaar voor leden.

Mededelingen uit de werkgroepen

De NVC/VHL werkgroep flowcytometrie heeft recent afscheid genomen van Ellen Kuijper-Kramer. Zij heeft veel voor de werkgroep betekend en een aantal leden van bestuur en werkgroep zullen haar binnenkort gaan bezoeken.

Ferry Bergkamp is als nieuw lid aan de werkgroep toegevoegd.
Oproep nieuwe leden: In 2018 en 2019  zullen een aantal leden de werkgroep gaan verlaten en zoeken we nieuwe leden. Indien u interesse heeft neem contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Het SKML IMCD sectie bestuur heeft afscheid genomen van Jan Phillipe, Pieter de Schouwer en Rik Brooimans. Nieuwe leden zijn per 1-1-2018: Stefan Nierkens, medisch immunoloog aan het UMCU en Jan Emmerechts, klinisch bioloog Brugge.
Het voorzitterschap is overgenomen door Jacqueline Leuvenink, Jeroen Bosch ziekenhuis ’s-Hertogenbosch.


Richtlijn Hairy Cell  Leukemie

Namens de NVC heeft dr. Walentina Slieker de nieuwe richtlijn voor Hairy Cell leukemie beoordeeld en waar nodig aangepast. Wij willen Walentina hartelijk bedanken voor haar inzet en hopen in de toekomst als NVC vaker betrokken te zijn bij het opstellen van richtlijnen en protocollen. Om dit te bereiken lopen er verschillende gesprekken met o.a. de HOVON. Afhankelijk van het onderwerp zal het NVC bestuur leden benaderen om te participeren en het beoordelen van richtlijnen en protocollen.


NVC congres 2018
save-the-date.jpg

In 2018 zal het  jaarlijks congres NVC en
SKML-Sectie IMCD worden gehouden
op 21 en 22 november in Theater Odeon te Zwolle.
Voor verdere informatie verwijzen wij
u graag naar onze website.
Als er leden zijn die het leuk vinden om het congres mee te organiseren of het programma mee samen te stellen, meld je dan voor 17 maart aan bij ons secretariaat (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


Contactinformatie NVC

Secretariaat NVC :

Dr. ir. J. Ruinemans-Koerts
Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Rijnstate
Wagnerlaan 55, 
6815 AD Arnhem
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IBAN: NL 98 INGB 0007 7354 6, t.n.v. Ned. Ver. voor Cytometrie
BIC: INGBNL2A

Voor NVC congres:
Mevr. Ilse van der Zon / Winy Laan
Klinisch Chemisch Laboratorium
Isala klinieken
Postbus 10.400
8000 GK Zwolle
Dr. Spanjaardweg 29, gebouw B.051 
The Netherlands
Tel: +31(0) 38 4242476
Fax: + 31(0) 38 4242676
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
of 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bankgegevens voor betalingen m.b.t. Congres 2017:
ING rekening NL 38 INGB 0005 3526 69, t.n.v. Symposium KCL te Zwolle o.v.v. NVC 2017 
BIC: INGBNL2A


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .