Joomla Free Template by FatCow Hosting
  • Banner_symposium_2018a.png
  • Banner_symposium_2018b.png
  • Banner_symposium_2018c.png
  • Banner_symposium_2018a.png
  • Banner_symposium_2018b.png
  • Banner_symposium_2018c.png

Nieuwsbrief NVC, jaargang 4, nr. 2

 
NVC Nieuwsbrief logo
 

Nieuwsbrief NVC,  jaargang 4, nr. 2

Nederlandse vereniging voor Cytometrie (NVC) is de vereniging voor professionals die zich met ‘cytometrie’ bezighouden.
De NVC heeft tot doel om deze professionals samen te brengen en hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het vakgebied.

In deze editie...

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. mededelingen uit werkgroepen, flowcytometrie cursus voor analisten, een aankondiging van het 2018 congres in Zwolle en informatie over de affiliatie met ESCCA.


logo NVC
De nieuwsbrief van NVC
hemmink-zaal-krantartikel-500x321.jpg

Voor jullie ligt de tweede NVC nieuwsbrief van 2018. In de nieuwsbrief staan algemene mededelingen ‘van de bestuurstafel’, handige weetjes voor de leden, informatie over het jaarlijkse congres (Ook dit jaar weer in Theater Odeon in Zwolle, zie foto), de werkgroepen en andere activiteiten. De nieuwsbrief wordt per mail verstuurd naar alle e-mailadressen uit het ledenbestand van de vereniging. Via de nieuwsbrief kunnen andere geïnteresseerden zich aanmelden. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kan ook altijd.


Van de voorzitter...

Beste leden,

Hopelijk heeft iedereen een goede zomer gehad en kunnen genieten van een goede vakantie! Op flowgebied is er al weer het nodige gebeurd en staat er ook nog het nodige te gebeuren. Dit jaar is er voor het eerst een flowcursus voor labspecialisten georganiseerd. Qua belangstelling zeer succesvol met drie keer een nagenoeg volle middag/avond, ik ben erg benieuwd naar de evaluatie! De ESCCA in Valencia was weer succesvol met ook goede bijdrages vanuit Nederland. En dan in November uiteraard weer ons jaarlijks congres, samen met de SKML-IMCD, in Zwolle waarbij ik hoop dat de NVC leden weer massaal aanwezig zullen zijn. Er zijn veel ontwikkelingen op flowgebied en een deel daarvan zal tijdens het congres aan bod komen. In deze nieuwsbrief leest u verder over alle activiteiten van en rondom de NVC, mochten er idee:en zijn voor nieuwe activiteiten dan horen we dat uiteraard graag! 

Vincent van der Velden   


Flowcytometrie cursus voor analisten
picture-12.png

De afgelopen jaren is met veel succes de nascholingscursus Flowcytometrie voor analisten (ook wel voorheen bekend als de Almelo conferentie) georganiseerd. Ook in 2019 wil de NVC deze cursus graag weer aanbieden aan haar leden. Omdat Harrie Eidhof, analist bij Medlon en een van de initiatiefnemers van de cursus, dit jaar met pensioen zal gaan, is de NVC op zoek naar enkele enthousiaste analisten, actief in de (klinische) flowcytometrie, die zitting willen/kunnen nemen in de nieuwe "werkgroep Analistennascholing" van de NVC. Heb je interesse of heb je vragen: stuur een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Richtlijn T-LGL

In navolging op de deelname van dr. Walentina Slieker aan de HOVON richtlijn HCL heeft dr. Erik Marijt namens de NVC deelgenomen aan de update van de HOVON LGL-richtlijn. Het NVC bestuur vindt het belangrijk dat de expertise van onze leden wordt ingebracht bij het tot stand komen van deze richtlijnen en daarmee ook de huidige NVC protocollen en plaats van de flowcytometrische diagnostiek geïncorporeerd worden in de klinische richtlijnen. Wij willen nogmaals Erik Marijt hartelijk bedanken voor zijn inbreng in deze richtlijn. 

Affiliatie met ESCCA
ESCCA

De NVC is geaffilieerd met ESCCA. Het ESCCA bestuur is verheugd dat NVC dit besluit heeft genomen. Individuele NVC leden kunnen vanaf nu voor €30 lid worden van ESCCA (moet dan wel via NVC aangemeld en betaald worden). Het lidmaatschap van ESCCA geeft korting op congres en cursussen. Daarnaast wordt onderzocht of ESCCA certificering voor leden op lokaal niveau uitgevoerd moet kunnen worden  (dit is reeds gebeurd op twee plaatsen in Italië); in Nederland zou dat bijvoorbeeld tijdens de najaarsvergadering kunnen worden georganiseerd.

Voordelen lid zijn van ESCCA zijn verder:

  • ESCCA kan ondersteuning leveren aan internationale cursussen die door ons in Nederland worden georganiseerd.
  • ESCCA certificering examen (€100 (voor 100 vragen), gevorderde en basis cursus, ben je volgens ESCCA een erkend cytometrist). Kan nu alleen tijdens een ESCCA congres/cursus.
  • ESCCA database met veel casuïstiek. Deze database is per 1 november van het vorig jaar beschikbaar voor leden.

Mededelingen uit de werkgroepen

De NVC/VHL werkgroep flowcytometrie heeft recent afscheid genomen van Ellen Kuijper-Kramer. Zij heeft veel voor de werkgroep betekend en een aantal leden van bestuur en werkgroep zullen haar binnenkort gaan bezoeken.

Ferry Bergkamp is als nieuw lid aan de werkgroep toegevoegd.
Oproep nieuwe leden: In 2018 en 2019  zullen een aantal leden de werkgroep gaan verlaten en zoeken we nieuwe leden. Indien u interesse heeft neem contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Het SKML IMCD sectie bestuur heeft afscheid genomen van Jan Phillipe, Pieter de Schouwer en Rik Brooimans. Nieuwe leden zijn per 1-1-2018: Stefan Nierkens, medisch immunoloog aan het UMCU en Jan Emmerechts, klinisch bioloog Brugge.
Het voorzitterschap is overgenomen door Jacqueline Leuvenink, Jeroen Bosch ziekenhuis ’s-Hertogenbosch.


Eerste cursus voor laboratoriumspecialisten - een terugblik
Een Driehoeksverband

Op 2, 8 en 10 oktober is de eerste cursus voor laboratoriumspecialisten gehouden in Isala te Zwolle, in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) te Den Bosch en in Sanquin te Amsterdam respectievelijk. Doelgroep waren klinisch chemici, medische immunologen en klinisch biologen of andere personen die binnen hun instelling eindverantwoordelijk zijn voor de klinische flowcytometrie. Door de docenten Rob Woestenenk ism Erik Mul, Jan Philipë ism Hans Veenstra, Carin Koelman en Jacqueline Leuvenink werden de deelnemers vanaf 15:00 - 20:00 uur enthousiast meegenomen in de pre-analyse van klinische flowcytometrie.

Hierbij was aandacht voor de setting van een flowcytometer, keuze van fluorochroom gelabelde antistoffen, inklaring van (nieuwe) antistoffen en ISO 15189 en acceptatie en materiaalkeuze tbv klinische flowcytometrie respectievelijk. Het aantal deelnemers was per cursuslocatie rond de 12. Hierdoor was een goede interactie tussen deelnemers onderling als ook met de docenten mogelijk, hetgeen door veel deelnemers ook gewaardeerd werd. Een goede onderlinge discussie was ook hierdoor mogelijk. Aan het einde van de cursus werd de opgedane kennis getoetst middels een quiz. 

Veel dank gaat uit naar de gastlocaties Isala, JBZ en Sanquin maar ook Becton Dickinson, Beckman Coulter en DAKO/Agilent Technologies die de cursus financieel hebben ondersteund. Het is de bedoeling om de komende 2 jaren de analytische fase en de post-analytische fase te gaan behandelen voor de genoemde doelgroep met het uiteindelijke doel om hier dan een repeterende 3 jaarlijkse cyclus van te maken. 


De organisatie Commissie.
(Bob Meek, Ellen van Lochem, Frank Preijers, Christa Homburg, Philip Kuijper, Winy Laan, Ilse vd Zon en Ferry Bergkamp)


NVC-SKML congres 2018
Zwolle-Save-the-date.jpg

Op 21 en 22 november organiseert de NVC in samenwerking met de SKML, sectie IMCD, weer een tweedaags congres in Zwolle. De programmacommissie heeft een interessant programma samengesteld en we hopen dan ook veel leden in Zwolle te mogen verwelkomen. Aanmelden en informatie via onze website! Voor volgend jaar zijn er plannen om het congres samen met de Belgische BSAC te organiseren. Zodra daar meer informatie over is laten we het jullie weten! 


SKML congres 2019
save-the-date.jpg

Save the date: op 4 juni 2019 zal het tweejaarlijkse SKML congres weer plaatsvinden.
Verdere informatie over dit evenement zal nog volgen.


ESCCA Honorary Membership: Dr. Jan Willem Gratama
Jan Willem Gratama

Dr. Jan Willem Gratama heeft als eerste het ESCCA-erelidmaatschap gekregen. Hij kreeg die voor zijn rol in de oprichting van ESCCA, voor zijn voortdurende steun aan de ontwikkeling van de vereniging en voor zijn grote bijdrage aan de klinische celanalyse in het algemeen. Jan Willem was ook oprichter van de NVC. Wij willen Jan Willem van harte feliciteren met dit ere-lidmaatschap, en zijn trots dat een NVC lid deze eer als eerste te beurt heeft mogen vallen!


Contactinformatie NVC

Secretariaat NVC :
Dr. ir. J. Ruinemans-Koerts
Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Rijnstate
Wagnerlaan 55, 
6815 AD Arnhem
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IBAN: NL 98 INGB 0007 7354 6, t.n.v. Ned. Ver. voor Cytometrie
BIC: INGBNL2A

Voor NVC congres:
Mevr. Ilse van der Zon / Winy Laan
Klinisch Chemisch Laboratorium
Isala klinieken
Postbus 10.400
8000 GK Zwolle
Dr. Spanjaardweg 29, gebouw B.051 
The Netherlands
Tel: +31(0) 38 4242476
Fax: + 31(0) 38 4242676
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
of 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bankgegevens voor betalingen m.b.t. Congres 2017:
ING rekening NL 38 INGB 0005 3526 69, t.n.v. Symposium KCL te Zwolle o.v.v. NVC 2017 
BIC: INGBNL2A


 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .