Joomla Free Template by FatCow Hosting

Lid worden van NVC

 

Lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Cytometrie staat vrij voor iedereen die geïnteresseerd is in enige vorm van cytometrie. Men kan op twee manieren lid worden:

  1. Een individueel lidmaatschap.  excel

De kosten bedragen € 30 per jaar. Dit geeft recht op € 25 korting op de toegang voor het jaarlijkse NVC congres. (formulier hier te down-loaden)

  1. Een instituut-gebonden lidmaatschap. excel

nvc-a5 wervingsflyer-druk zonder-1

Een instituut-gebonden lidmaatschap biedt de mogelijkheid aan leidinggevenden om efficiënt en kosten besparend een NVC lidmaatschap aan te gaan. Het lidmaatschap komt op naam van de leidinggevende, afdeling of instituut en is niet persoons-gebonden. Voor bijvoorbeeld een laboratorium waar acht analisten werkzaam zijn is het dan niet nodig om acht individuele lidmaatschappen af te sluiten. Een instituut-gebonden lidmaatschap van bijvoorbeeld vier leden kan volstaan en altenerend kunnen er verschillende medewerkers aan het jaarlijkse NVC congres deelnemen.

Een instituut-gebonden lidmaatschap kan worden afgesloten voor minimaal vier medewerkers. De kosten zijn per medewerker gelijk aan dat van een individueel lidmaatschap en bedragen minimaal € 120. Dit geeft dus recht op een maximale congreskorting van € 100. Bij het aanmelden van minder medewerkers dan in overeenstemming met het afgesloten institutionele lidmaatschap is de congreskorting gelijk aan het aantal aangemelde medewerkers. Restitutie van lidmaatschapsgelden zijn niet mogelijk. (formulier hier te down-loaden)

Voorafgaand aan het congres dienen de namen van congresbezoekers van het betreffende instituut of afdeling aan het NVC secretariaat of de congresorganisatie te worden doorgegeven.

Het ingevulde formulier moet per E-mail worden gestuurd naar de secretaris van de NVC, Dr. ir. Janneke Ruinemans-Koers, Klinisch Chemicus, Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Rijnstate Arnhem, Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  
Na ontvangst wordt er een bevestiging gezonden. Na enkele weken kan een acceptgiro van de penningmeester Dr. P. van Erp, afdeling Dermatologie, UMC St Radboud (
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) worden verwacht waarna het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt.

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .