Joomla Free Template by FatCow Hosting
  • Banner_symposium_2018a.png
  • Banner_symposium_2018b.png
  • Banner_symposium_2018c.png

Lid worden van NVC

 

Lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Cytometrie staat vrij voor iedereen die geïnteresseerd is in enige vorm van cytometrie.
Men kan op twee manieren lid worden:

  1. Een individueel lidmaatschap.  excel

De kosten bedragen € 30 per jaar. Dit geeft recht op € 25 korting op de toegang voor het jaarlijkse NVC congres. (formulier hier te down-loaden)

  1. Een instituut-gebonden lidmaatschap. excel

 

Deelname ESCCA

Als individueel lid van de NVC is het mogelijk om tegen gereduceerd tarief lid te worden van de European Society of Clinical Cell Analysis (ESCCA). U betaalt dan 30 euro in plaats van 50 euro. Deze korting is alleen mogelijk als de betaling via de NVC loopt. Indien U zich als lid van ESCCA wilt aanmelden kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Van de penningmneester zal u dan een betalingsverzoek krijgen voor de betaling van de verschuldigde contributie. Na betaling zal u van de secretaris van de NVC de instructies voor het activeren van het lidmaatschap toegestuurd.
In de ledenadministratie van de NVC zal uw ESCCA lidmaatschap tot opzegging worden geregistreerd. Van de penningmeester van de NVC zult u vervolgens elk volgend jaar een betalingsherinnering van de ESCCA krijgen.
Als lid van ESCCA heeft u op de website (www.escca.eu) via uw login toegang tot presentaties van cursussen en congressen en ook kunt u gebruik maken van ESCCAbase, een educatieve database van standaard fcs files, waarmee eigen resultaten vergeleken kunnen worden.

 

nvc-a5 wervingsflyer-druk zonder-1

Een instituut-gebonden lidmaatschap biedt de mogelijkheid aan leidinggevenden om efficiënt en kostenbesparend een NVC lidmaatschap aan te gaan. Het lidmaatschap komt op naam van de leidinggevende, afdeling of instituut en is niet persoons-gebonden. Voor bijvoorbeeld een laboratorium waar acht analisten werkzaam zijn is het dan niet nodig om acht individuele lidmaatschappen af te sluiten. Een instituut-gebonden lidmaatschap van bijvoorbeeld vier leden kan volstaan en altenerend kunnen er verschillende medewerkers aan het jaarlijkse NVC congres deelnemen.

Een instituut-gebonden lidmaatschap kan worden afgesloten voor minimaal vier medewerkers. De kosten zijn per instituut gelijk aan dat van 4 individuele lidmaatschappen en bedragen € 120. Dit geeft recht op een maximale congres korting van € 100. Bij het aanmelden van minder medewerkers dan in overeenstemming met het afgesloten institutionele lidmaatschap is de congres korting gelijk aan het aantal aangemelde medewerkers. Restitutie van lidmaatschapsgelden zijn niet mogelijk. (formulier hier te downloaden)

Het ingevulde formulier moet per E-mail worden gestuurd naar de secretaris van de NVC, Dr. Muriel van Schilfgaarde, moleculair bioloog,  Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium OLVG, Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Na ontvangst wordt er een bevestiging toegezonden. Na enkele weken kan via de e-mail een factuur van de penningmeester Drs. F.J.M. Bergkamp, klinisch chemicus, Atalmedial, Jan Tooropstraat 138, 1061 AD Amsterdam (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) worden verwacht waarna het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt.




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .