Joomla Free Template by FatCow Hosting
  • Banner_symposium_2018a.png
  • Banner_symposium_2018b.png
  • Banner_symposium_2018c.png

Flowcytometrie nascholingscursus 2019

Geachte collega’s,sihomlogo extra

In oktober 2018 heeft de eerste Flowcytometrie nascholingscursus, bedoeld voor klinisch chemici, klinisch biologen, medisch immunologen en andere laboratoriumspecialisten die eindverantwoordelijk zijn voor de klinische flowcytometrie, plaatsgevonden. Deze cursus bleek aan de gestelde vraag te voldoen. Daarom willen wij in mei a.s. deze cursus een vervolg geven met de tweede Flowcytometrie nascholingscursus voor dezelfde doelgroep.

In de eerste cursus zijn onderwerpen besproken betreffende de pre-analytische procedures. In deze tweede nascholingscursus zullen verschillende analyse en post-analyse gerelateerde onderwerpen aan bod komen, te weten:

·         Herkenning van expressiepatronen van de diverse differentiatie markers

·         Werking van de analyse software programma’s, Infinicyt en Kaluza

·         Rapportage en interpretatie van analyse gegevens

·         Terugkoppeling van kliniek naar het lab en vice versa: wat rapporteert de lab specialist en wat is hiervan relevant volgens de clinicus?

·         Samenvatting van de leerdoelen in quiz-vorm: alle behandelde onderwerpen worden getoetst en besproken

Per onderwerp wordt een expert in het veld gevraagd. Vergelijkbaar met de vorige keer zal de cursus worden aangeboden op 3 locaties in het land. Het streven is om de groepen per locatie niet groter te laten zijn dan 20 deelnemers. Deze combinatie garandeert goede interactiemogelijkheden. Deelnemers kunnen tevoren specifieke vragen aanleveren die door de spreker behandeld kunnen worden.

Kosten deelname: € 100,- pp.
Locaties:

·         14-05-2019 Sanquin, Plesmanlaan 125, Amsterdam

·         20-05-2019 Isala, Mondriaangebouw 1e verdieping, Dokter van Deenweg 1, Zwolle

·         21-05-2019 MMC Veldhoven, De Run4600, Veldhoven

Tijdsduur: 14:00 tot 19:00, inclusief 1 uur pauze voor soep en een broodje.
Accreditatiepunten voor deze cursus zijn aangevraagd bij het CMI en de NVKC.

U kunt zich aanmelden via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vergeet niet daarbij uw naam, (werkadres) en de gewenste deelname locatie te vermelden.
Annulering is kosteloos t/m 28-04-2019. Aan ‘no shows’ wordt geen restitutie verleend.

Gelieve de deelnamekosten over te maken op rekeningnummer:
IBAN: NL 98 INGB 0007 7354 61 / BIC: INGBNL2A
t.n.v. Ned. Ver. voor Cytometrie o.v.v. Flowcursus 2019 + naam en woonplaats deelnemer.

Congressecretariaat / informatie
Informatie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ilse van der Zon / Winy Laan tel. 038-4242476
www.cytometrie.nl

Vriendelijke groet namens de organisatiecommissie,

Ferry Bergkamp (voorzitter)
Leden organisatiecommissie:
Frank Preijers, Christa Homburg, Philip Kuijper, Bob Meek, Ellen van Lochem
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .