Joomla Free Template by FatCow Hosting
  • Banner_symposium_2018a.png
  • Banner_symposium_2018b.png
  • Banner_symposium_2018c.png
  • Banner_symposium_2018d.png

PAOKC/VHL symposium 2020

Vooraankondiging: PAOKC/VHL symposium 

"Nieuwe ontwikkelingen in de hematologieā€ 

op vrijdag 2 oktober 2020 in de jaarbeurs in Utrecht. 

Nadere informatie volgt in voorjaar 2020.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .