Joomla Free Template by FatCow Hosting
  • Banner_symposium_2018a.png
  • Banner_symposium_2018b.png
  • Banner_symposium_2018c.png
  • Banner_symposium_2018d.png

Flowcytometrie cursus 2021

NVC cursus flowcytometrie voor analisten uitgesteld

Begin oktober zou de uitgestelde Flowcytometriecursus voor analisten van de NVC gaan plaats vinden in Zwolle, Amsterdam en Den Bosch. Door de aanhoudende hoge incidentie van coronabesmettingen, de onduidelijkheden mbt gezondheidsrisico’s voor deze groep personen alsook de (nog) niet besmette personen, het gevaar van een 2besmettingsgolf en lock-down in Nederland, heeft de  organisatiecommissie van deze cursus voor analisten besloten om deze cursus voor een 
2e keer uit te stellen. Alle reeds betaalde deelnamekosten worden uiterlijk 31 oktober 2020 terugbetaald.

Uitstel is nog geen afstel !
De organisatiecommissie van deze cursus is voornemens om de cursus in het voorjaar 2021 in dezelfde vorm aan te bieden. Data zijn nog niet vastgesteld. Dit is afhankelijk van alle ontwikkelingen rondom  corona, incl (het succes van) een te verwachte vaccinatiecampagne. 

We houden u op de hoogte.

Vriendelijke groet,

Ferry Bergkamp, Lex Scholten, Ilse van der Zon, Winy Laan, Naomi Weterings en Frank Preijers 

Analistencursus B

Analistencursus C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .